THE NEW VALUE FRONTIER

Bedrijfsmotto

Bedrijfsmotto

“Respecteer het goddelijke en houd van mensen ”Werk eerlijk en eervol, heb respect voor mensen, ons werk, ons bedrijf en onze wereldwijde gemeenschap.

Kerngedachte van het management

Kansen bieden voor de materiële en intellectuele groei van al onze medewerkers en via onze gezamenlijke inspanningen bijdragen aan de vooruitgang van de samenleving en de mensheid.

Managementfilosofie

Samenleven. Harmonieus samenleven met onze wereldwijde gemeenschap en met de natuur.
Harmonieus naast elkaar bestaan (co-existentie) is de basis van al onze bedrijfsactiviteiten, terwijl we werken aan het verwezenlijken van een vreedzame en welvarende wereld.

Management gebaseerd op de verbinding tussen mensen

Kyocera begon als een kleine fabriek in een buitenwijk, zonder geld, referenties of reputatie. We hadden niets anders dan een beetje technologie en 28 betrouwbare collega's. Toch groeide het bedrijf snel, omdat iedereen zich maximaal inspande en managers er alles aan deden om het vertrouwen van de medewerkers te verdienen. We wilden een uitstekend bedrijf zijn, waar alle medewerkers in elkaar geloofden, geen egoïstische motieven hadden en werkelijk trots waren om te werken.
Deze wens werd de basis van het management van Kyocera. Kyocera ontwikkelde zich tot wat het nu is omdat het gebaseerd is op de verbinding tussen mensen.

Oprichter Kazuo Inamori