Onderzoek en Ontwikkeling

R&D

De Kyocera-groep exploiteert research and development-faciliteiten die in het teken staan van materialen, componenten, apparaten, uitrustingen, systemen en software. Daarnaast onderhoudt Kyocera een mondiaal onderzoeksnetwerk dat is gespecialiseerd in productieprocestechnologieën. Wij werken continu aan het vergroten van de vaardigheden van de Kyocera-groep door onze geavanceerde technologieën onderling te verbinden en als onderneming te groeien, en zo een bijdrage te leveren aan de samenleving.

R&D van medische materialen

Kyocera werkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën voor gezondheidsevaluatie die het welbevinden stimuleren, zodat een samenleving ontstaat waarin een optimale gezondheid en welzijn voor iedereen mogelijk wordt.

Fabricagetechnologie-ontwikkeling

Kyocera ontwikkelt nieuwe procestechnologieën en productieapparatuur om efficiëntere productielijnen te creëren; het fundament voor de fabricagesector. Dit stelt ons in staat het kostenconcurrentievermogen te verbeteren en tegelijkertijd fabricage-expertise op te bouwen.

Uitrusting en apparatuur R&D

Kyocera ontwikkelt elementaire technologieën om nieuwe waarde te creëren in mobiele handsets en informatie-apparatuur. We realiseren versterkingen gebruikmakend van die technologieën, en werken aan het bevorderen van standaardisatie voor de volgende generatie mobiele communicatie en documentoplossingen.

Software R&D

Kyocera ontwikkelt haar eigen software om maximale waarde op te bouwen in haar zakelijke activiteiten op het gebied van componenten en apparaten. Dit ondersteunt de voortdurende inspanningen van het bedrijf om nieuwe zaken op te zetten en leidt veelal tot zeer geavanceerde softwaretechnologieën.

R&D van systemen

Kyocera voert uitrustings- en systeemontwikkeling uit door onze diverse technologieën te combineren voor zowel toepassingen op het gebied van milieu, energie en automobielindustrie als voor nieuwe markten.

Componenten R&D

Kyocera verricht onderzoek op het gebied van componenten voor bestaande toepassingen, en ontwikkelt daarbij producten met het potentieel om geheel nieuwe markten te creëren.


Belangrijkste R&D-locaties

R&D Center, Kagoshima (Japan)

R&D Center, Keihanna (Kyoto, Japan)

Vestiging in Nakayama (Yokohama, Japan)

Osaka Daito Office (Japan)

KYOCERA Document Solutions HQ R&D Center (Osaka, Japan)

KYOCERA International, Inc. (San Diego, V.S.)

AVX Corporation (Greenville, South Carolina, V.S.)


Een wereldleider in intellectueel eigendom

In 2016 werd de Kyocera-groep opnieuw erkend als een 'Top 100 Global Innovator'. Clarivate Analytics, wereldwijd aanbieder van informatiediensten, selecteert elk jaar 100 bedrijven op basis van kenmerken met betrekking tot intellectueel eigendom, zoals het aantal patenten, het succespercentage van patenten, het mondiaal bereik en de invloed van patenten in citaten. Kyocera heeft deze onderscheiding sinds 2014 drie achtereenvolgende jaren in de wacht gesleept en streeft naar de continue ontwikkeling en bescherming van intellectueel eigendom als belangrijke asset. 

Gerelateerde link

Scroll to top